Liên hệ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ SỰ KIỆN

10 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA ĐÔNG HÀ NỘI
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG | GÓC NHÌN CHUYÊN GIA | THẢO LUẬN MỞ

-----------------
Phường Thạch Bàn - Quận Long Biên, Hà Nội
Savills Việt Nam - Đơn vị Phân phối Độc quyền
0912 833 333 | hanoisales@savills.com.vn
|hanoigardencity.com.vn|

image

Bộ phận Kinh doanh Nhà ở - Savills Việt Nam

Điện thoại : +84 912 833 333

Email : HanoiSales@savills.com.vn