Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
Mẫu căn B3 - Phân khu Park 2

Mã căn B3 - Phân khu Park 2Loại hình Nhà phốDiện tích đất 176 m2Diện tích xây dựng 130 m2Tổng diện tích sàn xây dựng 422,5 m2

xem thêm
Mẫu căn A5 - Phân khu Park 2

Mã căn A5 - Phân khu Park 2Loại hình Nhà phốDiện tích đất 144 m2Diện tích xây dựng 100m2Tổng diện tích sàn xây dựng 376,5 m2

xem thêm
Mẫu căn B1 - Phân khu Park 1

Mã cănB1 - Phân khu Park 1Loại hìnhNhà phốDiện tích đất128 m2Diện tích xây dựng86 m2Tổng diện tích sàn xây dựng300,9 m2

xem thêm
Mẫu căn A1 - Phân khu Park 1

Mã cănA1 - Phân khu Park 1Loại hìnhNhà phốDiện tích đất120 m2Diện tích xây dựng90 m2Tổng diện tích sàn xây dựng318,5 m2

xem thêm